INDIVIDUEEL TRAJECT

Tijdens het eerste kosteloze oriënterend gesprek bespreken we wat er nodig is om weer aan de arbeidsmarkt deel te nemen. We kijken naar je ambitie en je behoefte. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk plan zodat we weten waar we aan beginnen en hoe we dit gaan aanpakken. De kosten zijn dan ook afhankelijk wat er nodig is om je weer te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.