WERKERVARING

⇒ Coaching en begeleiden van werkzoekenden.
⇒ Geven van workshops m.b.t. solliciteren.
⇒ Aansturing van een mobiliteitscentrum.
⇒ Houden van intake- en voortgangsgesprekken.
⇒ Schrijven van voortgangs- en eindrapportages.
⇒ Kennis van nieuwe wetgeving.
⇒ Signaleren van kansen en het ondernemen van actie.