CV

Werkervaring
Coaching en begeleiden van werkzoekenden.

Geven van workshops m.b.t. solliciteren.
Aansturing van een mobiliteitscentrum.
Houden van intake- en voortgangsgesprekken.
Schrijven van voortgangs- en eindrapportages.
Kennis van nieuwe wetgeving.
Signaleren van kansen en het ondernemen van actie.

Opleiding
Re-integratiecoach bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) – HBO.
Personeel en Organisatie bij ISW/IBW Opleiding en Training – MBO.